• การใช้ผ้ารองไพ่ตรีโลกา

    ควรซักก่อนใช้เพื่อให้ผ้านุ่มฟูด้วยวิธีซักมือ แต่อย่าให้น้ำยาโดนผืนผ้าโดยตรง ให้ใช้น้ำยาซักผ้าผสมน้ำก่อนแล้วจึงซัก (ควรแยกซักกับผ้าอื่น ๆ) ผ้ารองประกอบไปด้วยผังสามแบบด้วยกัน คือผังเขาพระสุเมรุ เขาตรีกูฎ และผังทักษา โดยมีการสาธิตดังในวิดีโอต่อไปนี้